Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

I Fuglekær har vi en række mål og visioner for hvilke færdigheder børnene skal lære. Vi har delt de mange mål ind i forskellige kategorier, som vi arbejder aktivt med i hverdagen.

 

Personlige kompetencer  

Vi arbejder hen mod at børnene i Fuglekær:     

 • udvikler en positiv selvfølelse, med evne til at føle tilknytning og etablere venskaber
 • bliver trygge, tillidsfulde og tolerante 
 • udvikler selvforståelse og initiativer og tør udfolde sig, samt lære egne grænser at kende, og tør vise/udtrykke dem
 • får en positiv og tryg skolestart og er fortrolige med elektroniske medier og kan bruge den til leg og spil, som basis for senere mere systematisk indlæring
 • er inkluderet. Det betyder at vi arbejder for alle børns ret til deltagelse i meningsfulde fællesskaber med andre børn og voksne 

Sociale kompetencer

Vi arbejder hen mod at børnene i Fuglekær:  

 • udviser empati over for hinanden, samt evnen til tilknytning og sociale færdigheder, så de kan bliver aktive deltagere i Fuglekærs fællesskab
 • kan forstå og samarbejde med andre mennesker, løse konflikter uden brug at fysisk magt – og på en måde, som er acceptabel for alle parter 

Sprog 

Vi arbejder hen mod at børnene i Fuglekær: 

 • bliver stimuleret og støttet i udviklingen af sprog, så de får mod på og lyst til at bruge sproget, blandt andet til at udtrykke viden, holdninger, tanker og ideer og til i dialog med andre at kunne forstå og påvirke deres omverden 

Krop og bevægelse

Vi arbejder hen mod at børnene i Fuglekær:   

 • udvikler sig til sunde, aktive og stærke børn, der har lyst til at bruge og udfordre sig selv og omverdenen 

Natur og naturfænomener 

Vi arbejder hen mod at børnene i Fuglekær:     

 • udvikler glæden ved at være udendørs, at færdes på legepladsen, i skoven og følge årstiderne
 • vil undre sig – få viden og få en begyndende forståelse for at værne om naturen 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

Vi arbejder hen mod at børnene i Fuglekær:    

 • får kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske og kreative oplevelser, værdier og udtryksformer
 • på forskellig vis bliver præsenteret for elementer af vores kulturelle baggrund, og det værdigrundlag vores samfund er bygget på