Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

I Glostrup kommune er det besluttet, at vores kerneopgaver hedder mestring og udfoldelse. Det betyder at vi skal prioriterer ud fra disse begreber, og at alt vores praksis skal tage udgangspunkt deri. Mestring og udfoldelse er to nært forbundne begreber i Fuglekær.    

Vi bestræber os på at skabe de bedste fysiske og psykiske rammer i Fuglekær, så barnet bliver tilpas stimuleret og udfordret, til hele tiden at være på vej til den nærmeste mulige udviklingszone. Når barnet udvikler sine kompetencer, vil det igen og igen få oplevelsen af at kunne mestre. Mestre på mange niveauer f.eks. at være selvhjulpen, at indgå i fællesskaber, at udvikle diverse færdigheder, motorisk og sprogligt mv.                                                                                                                        

Det at kunne mestre på mange niveauer giver mulighed for at udfolde sig optimalt.                  

I vores målsætning for børn og i vores lærerplaner, beskriver vi hvordan vi udfordrer og stimulerer barnet i et passende niveau. Vi bestræber os på at dygtigøre medarbejdergruppen, med indblik i nyeste forskning, der antages skaber trivsel og udvikling hos børnene.                                                                                            

Derfor arbejder vi med en inkluderende og anerkendende tilgang, hvor vi inddrager barneperspektivet og forældreperspektivet. Vi vægter: gode overgange, at børnene trænes i selvbevidsthed, at mærke egne og andres behov, børns medbestemmelse. Træning i at træffe valg, fællesskaber tilpasset til de enkelte børns behov Selvhjulpenheds muligheder for at afprøve sig selv i mange forskellige arenaer, udeliv, sjove og tilpas udfordrende pædagogiske aktiviteter, både i egne grupper og på tværs af institutionen i tæt samarbejde med familierne, nærmiljøet, samt tværfagligt samarbejde med relevante parter som PPR, familieafsnittet mv.  Derved antager vi, at vi opnår at være med til at skabe de bedste betingelser for at udvikle børn, der kan mestre og udfolde sig i livet