Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Fuglekærs ledelse består af Institutionsleder vacant, Souschef og Pædagogisk leder vacant og Pædagogisk Teamleder  Hanne Berentzen.

Institutionslederens ledelsesopgave omfatter både den strategiske ledelse, pædagogisk ledelse, personaleledelse og den administrative ledelse. 

Strategisk ledelse 

Institutionslederen varetager strategien i forhold til det langsigtede arbejde med udmøntning af Børne- og Skoleudvalgets beslutninger, værdier, mål og indsatsområder. Dette indebærer deltagelse og medvirken i samarbejdsprocesser og udviklingsarbejde i kommunen. 

Pædagogisk ledelse 

Institutionslederen er ansvarlig for pædagogikken og udarbejder de pædagogiske læreplaner, herunder børnemiljømålinger. Institutionslederen bliver inddraget i sager omkring de enkelte børn, når sagens karakter kræver det. 

Personaleledelse 

Institutionslederen har ansvar for personaleledelsen, herunder stillingsbeskrivelser, personalevejledning, ansættelse/afskedigelse, APV, MUS-samtaler, sygesamtaler, rammer for ferieafvikling og vikarindtag, samt udarbejdelse af grundmødeplaner. Institutionslederen bliver inddraget i personalesager, hvis sagens karakter kræver det. 

Den administrative ledelse 

Institutionslederen er ansvarlig for økonomistyring, administration, vedligeholdelse af bygninger, samt sikkerhed både for personale og børn. 

Institutionslederen er ansvarlig for daginstitutionens hjemmeside og opdateringen af denne. 

Institutionslederen har ansvar for samarbejdet med Pladsanvisningen om anvisning af børn og fordeling af børn på afdelinger/huse. 

Institutionslederen udarbejder lokale politikker og retningslinjer. 

Ved institutionslederens fravær overtager souschefen 

Souschef varetager institutionslederens opgaver ved Institutionslederens fravær. 

Din pædagogiske leder og teamlederen kender dit barn, dig, personalet og har ansvaret for den daglige drift

Hver afdeling i Fuglekær har sin egen pædagogiske leder, og den pædagogiske leder kender både dit barn, dig og personalet. Den pædagogiske leder har ansvaret for den daglige udførsel i afdelingen. 

Den daglige drift af afdelingen 

Den pædagogiske leder deltager i lederteammøder både i institutionen og kommunen, for at sikre sikkerhedsprocedurer med mellemrum gennemgås, koordinere vikarindtaget med institutionslederen og medvirker til en god planlægning, organisering og ressourceanvendelse i afdelingen, samt udarbejder personalets månedsnorm i afdelingen. 

Den pædagogiske leder handler på akut opståede situationer med sikkerhed, ting der går itu, kloakker der løber over mv. 

Den pædagogiske leder har særlige opgaver i Mejsebo ift. til Mejsegruppen og i Rødkælken ift. Køkken/kost. 

De bedst mulige forudsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene

Det er den pædagogiske leders ansvar at opstille klare mål og sikre en tydelig organisering af arbejdet, samt iværksætte og deltage i tværfaglige møder vedrørende børn i afdelingen. Den pædagogiske leder skal sikre at den pædagogiske læreplan udarbejdes/evalueres, så den matcher de enkelte børns behov. Herudover skal hun lave individuelle handleplaner for børn med særlige behov og for grupper af børn. 

Den pædagogiske leder medvirker til at det fysiske rum indrettes, så de understøtter de pædagogiske mål. 

Den pædagogiske leder sikrer faglig sparring og vidensdeling til og i personalegruppen, planlægger og forestår afdelingsmøder om pædagogiske forhold i samarbejde med personalet. 

Kommunikationen mellem Fuglekær og forældre 

Den pædagogiske leder skaber rammerne for introduktion af nye forældre og børn, tilrettelæggelse og forberedelse af forældresamtaler, og har ansvaret for den daglige kommunikation med forældrene. 

Du kan altid kontakte personalet eller ledelsen

Som forældre kan du altid henvende sig til personalet eller ledelsen, hvis du har spørgsmål, kritik mv. 

Den korrekte vej vil typisk være, at henvende sig på stuen, derefter til pædagogisk leder og til slut institutionsleder. Sagens karakter eller andet kan naturligvis være afgørende for at kontakte pædagogisk leder eller institutionsleder ved første henvendelse.