Vi kontakter jer inden vuggestuestart 

Inden jeres barn starter i Fuglekær, vil I modtage et velkomstbrev fra os. Den første dag taler vi med jer om jeres barns vaner og behov, så vi sikrer os, at jeres barn får den bedst mulige start hos os. 

Vi følger op på vuggestuestarten 

Indenfor de første 4 måneder efter start i vuggestuen inviterer vi jer til et opstartsmøde, sammen med de øvrige forældre til børn, der er startet i vuggestuen i samme periode. Her orienterer vi jer om dagens gang, aktiviteter, lærerplaner, trækfuglene, og I får udleveret spørgsmål i forhold til vuggestuestarten. 

Vi følger løbende op på dit barn udvikling

Flere gange i løbet af dit barns tid i Fuglekær, følger vi op på barnets udvikling og kompetencer. 

Hver tredje måned gennemgår vi dit barns sproglige kompetencer og hvert halv år sætter vi fokus på dit barns trivsel og udvikling.

Inden dit barn er 2 år og 10 måneder udfylder vi et kompetencedokument, som I får en kopi af. Vi tager udgangspunkt i dokumentet ved forældresamtalen inden dit barn overflyttes til Fugleungerne.  I skal selv medbringe dokumentet til overleveringsmødet, hvor den modtagende pædagog noterer øvrige relevante oplysninger på det.   

I løbet af barnets tid i Fuglekær vil der blive udarbejdet en sprogvurdering henholdsvis når barnet er ca. 3 år og igen ved ca. 5 år.

Hvis dit barn har sprogvanskeligheder 

Tilbyder Fuglekær at ansøge om specialpædagogisk bistand hos talepædagogen, med forældrenes samtykke.

Vi sikrer dit barn en god overgang til SFO 

I god tid inden skolestart indkalder vi jer til en forældresamtale, hvis vi er i tvivl om dit barn er klar til at starte i skole. Vi indkalder allerede i oktober måned året før skolestart, så der er tid til tilrettelægge et skoleforberedende program. Ved samtalen tager vi udgangspunkt i SPU, som er en Skoleparathedsundersøgelse.   

I Fuglekær arbejder vi med Glostrup Kommunes overgangsdokument til SFO/skole. Sammen med SFO aftales besøgsdage for institutionen, hvor børnene medbringer en tegning. I børnehaven afholdes en afslutningsfest som afslutning på institutionstiden. 

Årligt forældremøde i marts

 Vi afholder det årlige forældremøde i marts med valg af bestyrelsen.