Dagen er struktureret og genkendelig for børnene. Dagen veksler mellem planlagte og spontane aktiviteter i gruppen.  

Vi arbejder fortrinsvis med sprogkufferter og dialogisk oplæsning. Af og til går vi en ”sprogtur” i området omkring institutionen. 

I Fuglekær har vi et motorikrum på 33m2, som vi benytter flittigt. Motorikrummet er udstyret med gulvmåtter, pude moduler, hynder, en tunnel, musikinstrumenter, risposer, tørklæder m.m. Herudover kan vi sætte forskellige gynger op. 

Musikskolen er et tilbud til alle børn i alderen 2,5-3 år. Vi får besøg af Musikpædagog fra Glostrup Musikskole, der leder aktiviteten og de musikalske lege. Fokus på læringsprocesserne i socialt samspil og turtagning. Gruppen er på ca. 12 børn pr. gang i en periode på ca. 4 mdr. 

Børn og voksne spiser frokost og frugt sammen i mindre grupper. 

Vi tilbyder middagshvil til alle børn, som har behov for det mellem 12 og 14.