Meld dig som forældrerepræsentant til Fuglekærs bestyrelse, og få indflydelse på og indblik i dit barns dagligdag i Fuglekær. 

Som bestyrelsesrepræsentant får du indblik i Fuglekærs drift og pædagogik, indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde og hvordan budgettet realiseres. 

 

Sådan er bestyrelsen sammensat 

Bestyrelsen er sammensat af 7 forældrerepræsentanter og 1 suppleant, 2 personalerepræsentanter, samt ledelsesteamet. Ledelsesteamet deltager i møderne uden at have stemmeret. 

 

Meld dig til bestyrelsen ved forældremødet i juni

Der er valg til bestyrelsen på forældremøde i juni måned. Halvdelen af bestyrelsens repræsentanter, samt en suppleant vælges hvert år. Medlemmerne vælges for en periode af to år af gangen. 

 

Så ofte er der møder 

Vi holder 5-6 møder årligt. Herudover kan der være ekstraordinære møder ved særlige situationer vedrørende høringssvar eller lignende.