Der snakkes meget omkring inklusion i disse dage. Hvad er det, og hvordan kan vi som forældre bidrage til inklusion? 

 

Hvad er inklusion? 

Inklusion er ligeværdigt samspil om fælles mål, der er defineret ud fra såvel den enkelte som de fælles behov. Alle mennesker skal imødekommes med udgangspunkt i deres særlige behov. Målet er at alle børn og unge skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er, og dermed sikres en faglig, personlig og en social udvikling. 

   

Men hvad betyder inklusion egentligt?

Den letteste måde at forstå inklusion på, er ved at tænke på det modsatte: Nemlig, Eksklusion. Det vil sige, vil vi have andre personer ind i “fællesskabet” eller vil vi holde dem ude hvis vi ikke syntes de passer ind i vore rammer, vore normer, og er lige som os selv? Hvis vi tænker på denne måde og praktisere det, bliver der let en klike dannelser fra folkeskolen anno 1980, hvor den tykke, den rødhårede, drengen med den forkerte madpakke, pigen med den forkerte taske osv. mobbes og holdes udenfor fællesskabet, og altid være den sidste der blev valgt til fodbold eller rundbold. 

Ønsker vi dette skal ske for vores børn? Nej, Ønsker vi det skal ske for andres børn? Nej. Derfor Inklusion. Inklusion betyder bl.a. fællesskab og fællesskabet betyder meget for alle og specielt for børn i børnehave alderen, da det er her vores børn skal udbygge deres sociale færdigheder, og deres forståelser for andre mennesker og personligheder. Vi er alle forskellige, men der er plads til os alle, hvis vi acceptere hinandens forskelligheder, hvem ved, måske kan vi endda lære noget eller blive inspireret af en person, der ikke er som os selv.     

 

Hvad ønsker vi af jer som forældre? 

Der er mange ting vi som forældre kan gøre for at vores egne og andres børn kan føle sig som en del af fællesskabet, bl.a. ønsker vi ikke, at det er os som forældre der skal bestemme hvem vore børn må lege med. F.eks. hvis jeres barn ønsker at lege med et andet barn, hvis normer eller hvis forældres normer ikke stemmer overens med jeres eget, er der vel ingen grund til, at de ikke kan være bedste venner, eller skal vores egne fordomme bestemme dette? Naturligvis ikke. Vi vil formentlig alle gerne opdrage vores børn til selvstændige personer med en selvstændig mening, dette glæder vel også i disse tilfælde. Vi ønsker at alle forældre har et åbent sind og viser rummelighed, høflighed, venlighed og forståelse overfor børn, forældre og ansatte i Fuglekær.   

 

 Forældrebestyrelsen Fuglekær – Maj 2013