Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Herunder kan du læser om Fuglekærs inklusionsstrategi, den skal ses i forlængelse af Glostrup kommunen inklusionsstrategi for børn fra 0-18 år. 
 

Indledning 

I Fuglekær arbejder vi på at skabe en hverdag med en pædagogisk praksis, hvor børn oplever samhørighed og mulighed for gennem aktiv deltagelse at bidrage til meningsfulde fællesskaber. 

Børnesyn 

Fuglekærs børnesyn har udgangspunkt i. at børn gør det der forventes af dem - hvis de kan. Børn er forskellige og skal mødes som den de er. 

Definition af inklusion 

Inklusion betyder, at de voksne i Fuglekær anstrenger sig for at få øje på de børn der har det svært i den givne kontekst, og arbejder målrettet med at skabe mulighed for, at barnet udvikler sig socialt og kognitivt, og samtidig oplever sig som en aktiv og værdifuld deltager i fællesskabet. 

Hvorfor inklusion 

Vi tror på, at jo tidligere et barn oplever at være en del af et større eller mindre fællesskab i Fuglekær, jo bedre vil barnet trives, og dets potentiale derfor kunne udfolde sig. Ved at skabe et fællesskab i Fuglekær, hvor der er plads til mangfoldighed og forskellighed, vil mange børn kunne inkluderes. Alle børn vil dermed få et bedre udgangspunkt for at håndtere, forstå og værdsætte det, som er forskelligt fra dem selv. 

Vi tror på, at når et barn ikke kan inkluderes, er det ikke egenskaber ved barnet, som hindrer inklusionen, men egenskaber ved fællesskabet. Sjældne gange må vi erkende, at det ikke er muligt for os at tilpasse konteksten til det enkelte barn, og at barnet derfor vil have bedre gavn af et andet dagtilbud. 

Hvordan inklusion 

I Fuglekær arbejder vi for meningsfulde fællesskaber 

Handleplan

 

Organisering og resurser: 

 • Vi arbejder i en struktureret genkendelig hverdag for at skabe tryghed 
 • Vi deler op i mindre grupper
 • Vi arbejder i grupper på tværs af stuerne 
 • Vi har øje for venskaber og muligheder for at støtte disse 
 • Vi har fokus på det enkelte barns muligheder og trivsel i fællesskabet 
 • Vi prioriterer resurser til børnefællesskaber, som har brug for særligt fokus 
 • Vi arbejder med ”Fri for mobberi,” og  kalder det for ”bedste venner” 
 • Vi arbejder med inklusion, og har også særlige medarbejdere med fokus på inklusion 
 • Vi gør brug af eksterne resurser (PPR og tværfaglig rådgivning), når der er behov for dette 
 • Vi holder overleveringsmøder ved overgang til børnehave og skole 

Videns udvikling og kompetencer: 

 • Alle medarbejdere er tilbudt fælles uddannelser 
 • Nogle medarbejdere er tilbudt særlig uddannelse 
 • Alle grupper arbejder med inklusion på stuemøder 
 • Alle grupper arbejder med inklusion på afdelingsmøder 
 • Begge afdelinger arbejder med inklusion på fællesmøder 
 • Der tilbydes vejledning i begge afdelinger af de pædagogiske ledere 
 • Der tilbydes sprogvejledning for hele Fuglekær i afdeling Rødkælken ca. 10 gange om året 
 • Der holdes ca. 10 møder om året i ”Sprog og inklusionsgruppen” med fokus på hurtig indsats for at forebygge eller minimere eksklusion 

Vi skal drøfte og udvikle: 

 • Hvilke typer fællesskaber ser vi i vores institution? 
 • Hvordan ser vi pædagogens opgaver i de forskellige typer fællesskaber? 
 • Hvordan og hvornår tilbyder vi børnene forskellige typer fællesskaber? 
 • Hvornår er hvilke typer børnefællesskaber hensigtsmæssige? 
 • Hvilke børn har gode deltagelsesmuligheder i hvilke type fællesskaber? 
 • Er alle børn omfattet af meningsfulde fællesskaber? 
 • Handleplaner for de børn der ikke er omfattet af meningsfulde fællesskaber 

Vi skal drøfte og udvikle: 

 • Tilladelser frem for forbud/ brugbare alternativer anvisninger 
 • Muligheden for ikke at skælde ud, når en uheldig adfærd sker 
 • Muligheden for at standse en uheldig adfærd, give en hånd ved barnets frustration 
 • Være nysgerrige og lede efter barnets intention 
 • Muligheden for at støtte barnets intention på måder, som ikke forstyrrer eller skader andre.