Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Indledning

I Fuglekær arbejder vi på at skabe en hverdag med en pædagogisk praksis, hvor børn oplever samhørighed og mulighed for gennem aktiv deltagelse at bidrage til meningsfulde fællesskaber.

 

Børnesyn

Fuglekærs børnesyn har udgangspunkt i at børn gør, det der forventes af dem - hvis de kan.

Børn er forskellige og skal mødes som den de er.

 

Definition af inklusion

Inklusion betyder, at de voksne i Fuglekær bestræber sig, for at få øje på de børn, der har det svært i den givne kontekst og arbejder målrettet med at skabe mulighed for, at barnet udvikler sig socialt og kognitivt og samtidig oplever sig som en aktiv og værdifuld deltager i fællesskabet.

 

Hvorfor inklusion

Vi tror på, at jo tidligere et barn oplever at være en del af større, eller mindre fællesskaber i Fuglekær, jo bedre vil barnet trives og dets potentialer derfor kunne udfolde sig. Ved at skabe et fællesskab i Fuglekær, hvor der er plads til mangfoldighed og forskellighed vil mange børn kunne inkluderes. Alle børn vil dermed få et bedre udgangspunkt for at håndtere, forstå og værdsætte det, som er forskelligt fra dem selv.

 

Vi tror på, at når et barn ikke kan inkluderes, er det ikke egenskaber ved barnet, som hindrer inklusionen, men egenskaber ved fællesskabet. Sjældne gange må vi erkende, at det ikke er muligt for os, at tilpasse konteksten til det enkelte barn og at barnet derfor vil have bedre gavn af et andet dagtilbud.

 

Hvordan inklusion - I Fuglekær arbejder vi for meningsfulde fællesskaber

 

Handleplan:

 

Organisering og resurser:

 • Vi arbejder i en struktureret genkendelig hverdag for at skabe tryghed
 • Vi deler op i mindre grupper
 • Vi arbejder i grupper på tværs af stuerne
 • Vi har øje for venskaber og muligheder for at støtte disse
 • Vi har fokus på det enkelte barns muligheder og trivsel i fællesskabet
 • Vi prioriterer resurser til børnefællesskaber, som har brug for særligt fokus
 • Vi arbejder med ”Fri for mobberi,” og  kalder det for ”bedste venner”
 • Vi arbejder alle med inklusion, og har også særlige medarbejdere med fokus på inklusion
 • Vi gør brug af eksterne resurser (CFF og tværfaglig rådgivning) når der er behov for dette
 • Vi holder overleveringsmøder ved overgang til børnehave og skole

   

Videns udvikling og kompetencer:

 • Alle medarbejdere er tilbudt fælles uddannelser
 • Nogle medarbejdere er tilbudt særlig uddannelse: inklusionsvejleder, dialogisk forældresamarbejde og sprogvejledere.
 • Alle grupper arbejder med inklusion på stuemøder
 • Alle grupper arbejder med inklusion på afdelingsmøder
 • Begge afdelinger arbejder med inklusion på fællesmøder
 • Der tilbydes vejledning i begge afdelinger af de pædagogiske ledere
 • Sprogvejleder fra Rødkælken tilbyder sprogvejledning til hele Fuglekær efter aftale
 • Der holdes ca. 10 SIF-møder(sprog, inklusion og dialogiske forældresamtaler) om året med fokus på tidlig indsats for at forebygge eller minimere eksklusion

 

Vi er opmærksomme på fælleskaber for alle børn:

 • Hvilke typer fællesskaber ser vi i vores institution?
 • Hvordan ser vi pædagogens opgaver i de forskellige typer fællesskaber?
 • Hvordan og hvornår tilbyder vi børnene forskellige typer fællesskaber
 • Hvornår er hvilke typer børnefællesskaber hensigtsmæssige?
 • Hvilke børn har gode deltagelsesmuligheder i hvilke type fællesskaber?
 • Er alle børn omfattet af meningsfulde fællesskaber?
 • Vi bruger SP-metoden, aktionslæring, legemanuskripter mv. og laver handleplaner for de børn der ikke er omfattet af meningsfulde fællesskaber

 

Vi er opmærksomme på at:

 • At give tilladelser frem for forbud/ brugbare alternativer
 • Anvise børn til andre handlemuligheder
 • Ikke at skælde ud når en uheldig adfærd sker
 • At standse en uheldig adfærd, give en hånd ved barnets frustration
 • Være nysgerrige og lede efter barnets intention
 • Støtte barnets intention på måder, som ikke forstyrrer eller skader andre

 

Vi skal udvikle og arbejde med:

 • Hjælp og vejledning mellem kollegaer, og personlig feedback, så alle medarbejdere følger inklusionsstrategien og alle elementerne deri
 • Videns dele de inkluderende historier og det der virker
 • Legemanuskripter der sikre udvikling og inklusion for alle børn
 • Fælles projekt i Børnehaven, der har fokus på fællesskab, tidlig indsats og inklusion

 

 

Opdateret december 2017, JS.