Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Vi kontakter jer inden vuggestuestart 

Inden jeres barn starter i Fuglekær, vil I modtage et velkomstbrev fra os. Vi inviterer jer til en opstartssamtale, hvor vi taler om jeres barns vaner og behov, så vi sikrer os, at jeres barn får den bedst mulige start hos os. 

Vi følger op på vuggestuestarten 

Indenfor de første 4 måneder efter start i vuggestuen inviterer vi jer til et opstartsmøde, sammen med de øvrige forældre til børn, der er startet i vuggestuen i samme periode. Her orienterer vi jer om dagens gang, aktiviteter, lærerplaner, trækfuglene, og I får udleveret spørgsmål i forhold til vuggestuestarten. 

Vi følger løbende op på dit barn udvikling

3 gange i løbet af dit barns tid i Fuglekær følger vi op på barnets udvikling og kompetencer. 

Inden dit barn er fyldt 2 år laver vi en udviklingsbeskrivelse (Den pædagogiske udviklingsbeskrivelse 0-6 år). Her udfylder vi kvalitativ beskrivelse på de børn, der ligger højere, eller lavere end gennemsnit. 

Inden dit barn er 2 år og 10 måneder udfylder vi et kompetencedokument, som I får en kopi af. Vi tager udgangspunkt i kompetencedokumentet ved forældresamtalen inden dit barn flytter over i børnehaven.  I skal også medbringe kompetencedokumentet til overleveringsmødet, hvor den modtagende pædagog noterer øvrige relevante oplysninger på det.   

Inden dit barn er fyldt 4 år laver vi en udviklingsbeskrivelse (Den pædagogiske udviklingsbeskrivelse 0-6 år). Her udfylder vi kvalitativ beskrivelse på de børn, der ligger højere, eller lavere end gennemsnit.   

Hvis dit barn har sprogvanskeligheder 

Har dit barn sprogvanskeligheder udfylder vores sprogpædagog en sprogvurdering.

Vi vurderer om dit barn er parat til skolestart 

I god tid inden skolestart indkalder vi jer til en forældresamtale, hvis vi er i tvivl om dit barn er klar til at starte i skole. Vi indkalder jer allerede i oktober måned året før skolestart, så der er tid til tilrettelægge et skoleforberedende program. Ved samtalen tager vi udgangspunkt i SPU, som er en Skoleparathedsundersøgelse. 

Vi sikrer dit barn en god overgang til SFO 

I Fuglekær arbejder vi med Glostrup Kommunes overgangsdokument til SFO/skole. Sammen med SFO aftales besøgsdage for institutionen, hvor børnene medbringer en tegning. I børnehaven afholdes en afslutningsfest som afslutning på institutionstiden. 

Årligt forældremøde i marts

 Vi afholder det årlige forældremøde i 2. kvartal.