Pædagogiske medarbejdere: 

Rødkælken

Ællingerne: Pia D, og Sevim 

Svanerne: Gitte, Lone M, Lone D, Lone SD og Anna (frivillig) 

Silkehalerne: Kirsten, Anne, Eva og Birthe

Trækfuglene: Anita, Fatmire

 

Mejsebo: 

Lærkerne: Mette, Katrine og Laila(flexmedarbejder) 

Viberne: Helle P, Bettina og Helle S 

Svalerne: Tina, Gitte og Tinna.

Josie er relations pædagog tilknyttet hele Mejsebo 

Jesper er fælles pædagog og tilknyttet hele Mejsebo

Mejsegruppen: 

Merete, Carin, Tine og Charlotte 

 

Ledelsen: 

Pædagogisk leder i Rødkælken: Hanne Berentzen 

Pædagogisk leder i Mejsebo: Mette Meinertz 

Institutionsleder: Judith Stabell 

 

Derudover har vi: 

Administrativ medarbejder: Susanne

Seniormedarbejder i køkkenet i Mejsebo: Meliha

Køkkenassistent i Rødkælken: Suzi 

Skiftende studerende tilknyttet hver afdeling både i de længere lønnede praktikker og de korte øvelsespraktikker

Vikarer udelukkende ansat ved længere tids orlov, sygdom, projekter, eller uddannelse. 

Medarbejdere i løntilskud, sprogpraktik, skolepraktik, nyttejobs mv.